Parkeren op de Grijze Beemd, ons voorterrein, wat zijn ook alweer de afspraken?

Uit de enquête van september 2020 bleek dat ruim 30 procent van de leden gebruik maakt van de parkeerplaatsen voor ontheffinghouders, terwijl ze geen ontheffing hebben. Dat is jammer. Wel fijn dat er eerlijk geantwoord is. Uit de reacties bleek dat de beweegreden hoofdzakelijk is: ‘het is toch rustig’. Dat is soms zo, en in de winter is het ook toegestaan op een aantal plekken. Maar nu het weer voorjaar en zomer wordt, is het fijn als wij ons houden aan de afspraken die wij gezamenlijk gemaakt hebben, en ook de mensen die slecht ter been zijn hun parkeerplek gunnen.

In de ALV, nadat een aantal leden zich erover gebogen hadden, is het volgende afgesproken, zie ook de afbeelding:

  • er zijn 12 gemarkeerde parkeerplaatsen op ons complex
  • in de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober, zijn AL deze 12 parkeerplaatsen voor ontheffinghouders
  • in de winterperiode van 1 oktober tot 1 mei, zijn 4 van deze parkeerplaatsen voor ontheffinghouders en zijn 8 parkeerplaatsen voor algemeen gebruik (het icoon voor ontheffingshouders wordt dan voortaan afgeplakt)
  • het hele jaar zijn er 2 parkeerplaatsen tegenover de winkel voor laden en lossen (dus binnen een half uur ben je weer weg)

Hou er rekening mee dat er meer ontheffinghouders zijn dan parkeerplaatsen. Dus zeker in de zomer, wanneer ook mensen die slecht ter been zijn graag naar hun tuin willen, wordt het zeer op prijs gesteld als je je houdt aan de afspraken die wij gezamenlijk gemaakt hebben. Vraag ook je bezoek om bovenaan de dijk te parkeren.

De andere ruimte op het voorterrein is dus geen parkeerplaats. Maar ook daar staan vaak auto’s. Het terrein is zo ingedeeld dat een vrachtauto kan keren. Dat lukt niet als er auto’s geparkeerd zijn op de andere ruimten. Parkeren voor het hek van het milieupark is helemaal lastig, ook in het weekend, dus doe dat niet.

In de afbeelding staan bloembakken getekend op plekken waar vaak geparkeerd wordt (soms zelfs in de planten) en wat niet de bedoeling is. Die bloembakken zijn er (nog) niet.

Kunnen wij op jullie medewerking rekenen? Parkeer bovenaan de dijk. Dank jullie wel!