Ben je een tuinlid dat een kapvergunning aangevraagd heeft? Dan vraag je je vast af waarom het zo lang duurt. Wij weten het ook niet. Maar wij ontvingen wel onlangs deze brief van de gemeente Rotterdam dat ze er wat aan gaan doen. Wij wachten het af. Kappen kan overigens alleen buiten het broedseizoen. Dus het wordt sowieso nog even wachten.

De achtergrond bij deze situatie is o.a. het volgende.
1. Voorheen was de RBVV (Rotterdamse Bond van Volkstuinders) de partij die tussen de volkstuincomplexen en de gemeente stond. Zij hadden o.a. afspraken met de gemeente over kapvergunningen. Met de overgang van RBVV naar SViN is waarschijnlijk de regeling rond kapvergunningen (omgevingsvergunningen) niet meegenomen. Die hield in dat niet voor iedere individuele boom die in een volkstuincomplex gekapt werd een bijdrage aan de gemeente betaald moest worden. Die bijdrage is bijna 400 euro. Er zou voor elke boom die bijdrage betaald moeten worden, dat is natuurlijk niet te doen op ons complex. Inmiddels schijnt dit misverstand de wereld uit te zijn.

2. Blijkbaar is er bij de beoordeling van kapvergunningen een onderscheid tussen ‘wensbomen’ (bomen die qua veiligheid of gezondheid geen bedreiging vormen, maar die de betrokkene weg wil om andere redenen: schaduw, bladval, iets anders op die plek etc.) en bomen die i.v.m. veiligheid gekapt moeten worden. Voor ‘wensbomen’ wordt geen goedkeuring verleend blijkbaar. Nou worden bij VTV Blijdorp niet voor ‘wensbomen’ een kapvergunningen aangevraagd, want ook onze zaagploeg beoordeelt of bomen wel of niet gekapt zouden moeten worden en wij zijn zuinig op onze goede bomen. Dus het gaat bij ons alleen om bomen die onveilig of zelfs al dood zijn. Waarom het dan stagneert is nog steeds niet duidelijk en blijkbaar komt ook de SVIN daar niet uit met de gemeente. Wellicht is een ander soort actie nodig. Maar zomaar kappen gaat ook niet, want daar staan hoge boetes op.

Download de brief van de gemeente