De komende jaren worden de waterputten vervangen.

Dit is veel werk, 170 tuinen. Tel maar op:

 1. Bestellen onderdelen en organiseren ploegen: ca. 30 uur inventariseren, spullen ophalen, mailen met elkaar voor afspraak
 2. Assembleren 170 putten = ca. 170 uur
 3. Per keer 2 of 3 putten vervangen, dus bij 170 putten ca. 70 keer komen en voorbereiden, opruimen en leden informeren = ca. 90 uur
 4. 170 putten loskoppelen en nieuwe monteren (dus NIET graven) = ca. 170 uur

Dit is natuurlijk maar een schatting, maar minder zal het zeker niet zijn. Het is dus veel werk!

Dus je begrijpt dat wij dan van de leden vragen om zelf de waterput uit te graven.

In de komende periode wordt voorrang gegeven aan waterputten waarmee al problemen gemeld zijn. Functionerende waterputten worden nog niet meteen vervangen. Die komen in een later stadium aan de beurt. En wij vervangen altijd eerst de spoedgevallen waarbij een tuin geen water meer heeft.

Het is heel verstandig om bij je tuinhuis een afsluiter aan te leggen. Daarmee kun je altijd je water afsluiten bij het tuinhuis, loop je geen risico bij lekke waterleidingen in je huis dat er water verspild wordt. En in geval van een kapotte waterput die niet meer dicht kan, kun je toch veilig de winter door omdat je bij je tuinhuis kunt afsluiten. Dus regel dat zo snel mogelijk. Een afsluiter laat je zo dicht mogelijk bij de grond aanleggen. Hieronder een foto van een afsluiter.

Wij hebben voor de vervanging een procedure waaraan wij vasthouden. Wij kunnen helaas geen rekening houden met ieders agenda, dus als je niet kunt in het onderstaande schema wordt jouw waterput die keer niet vervangen. Het is al genoeg gepuzzel voor de Technische commissie om data te vinden rond hun werkagenda.

Voor het graven geldt de volgende procedure:

 • Als jouw waterput aan de beurt is, krijg je ca. twee weken vantevoren bericht van de Technische commissie of het bestuur dat jouw waterput vervangen wordt. Er worden per keer alleen waterputten op dezelfde laan vervangen, omdat het water voor de hele laan afgesloten moet worden. Als je niet kunt (laten) graven (vraag je buren of anderen als het te zwaar voor je is), wordt je waterput helaas niet vervangen. De Technische commissie gaat niet graven.

 • Tussen vijf en drie dagen vantevoren graaf je de waterput uit. Ga niet eerder graven, wij willen voorkomen dat de waterput omhoog gedrukt wordt door bijvoorbeeld hoog grondwater en de leidingen daardoor onder druk komen te staan of kapot gaan.

  Graaf tot voorbij de tyleenkoppelingen, totdat het onderdeksel bijna vrij ligt. Zie de foto hieronder.
  Wees voorzichtig bij het graven dat je de leidingen niet kapot maakt.

  Trek de waterput NIET omhoog, daarvan kunnen de leidingen kapot gaan.

  Draag handschoenen en wellicht ook laarzen. Het grondwater staat vaak hoog bij VTV Blijdorp, dus het is een blubberig klusje. En soms worden ook (glas)scherven aangetroffen.

  LET OP: er worden meerdere tuinen in jouw laan gepland én het water wordt voor de hele laan afgesloten – dus zorg dat het uitgraven op tijd en goed gebeurt, zodat alle waterputten tegelijk vervangen kunnen worden. Het is nl. voor de Technische commissie niet rendabel om slechts één tuin te doen, omdat de anderen niet goed uitgegraven zijn en dus niet gedaan worden.

 • Verder zorg je ervoor dat er minimaal 30 cm ruimte vrij is rond de waterput, zodat de Technische commissie er goed bij kan.

 • Je maakt de omgeving en de waterput zodanig schoon dat de Technische commissie goed kan werken – de leidingen en de put moeten immers schoon aan elkaar gekoppeld worden.

 • Twee dagen vantevoren komt er iemand kijken of de waterput voldoende uitgegraven is. Als dat niet zo is, krijg je bericht en verwachten wij dat je nog voor de geplande datum de waterput voldoende uitgraaft. Is dat niet zo, dan wordt de waterput niet vervangen en kan mogelijk de vervanging van de andere waterputten ook niet doorgaan.
  Wij kunnen niet van de Technische commissie verwachten dat zij ook nog gaan graven. En graven is vaak vies werk en dan kunnen ze daarna niet door met het vervangen van de waterput, want dat moet schoon gebeuren.

 • Vlak voordat de waterput vervangen wordt, maak je een foto van de watermeterstand en die mail je aan [email protected] en [email protected]. Indien je dat niet doet, maakt de penningmeester een inschatting van de watermeterstand op basis van voorgaande jaren of het gemiddelde gebruik op volkstuinen.

 • Zo snel mogelijk, maar liefst uiterlijk een dag na de vervanging de waterput weer ingraven, zodat hij niet omhoog kan komen door druk van onderaf.

Waterput uitgraven tot onderkant deksel zichtbaar is

Afsluiter bij tuinhuis

blank