Het belang van een boom

Op 17 april 2023 werd in een tuin achter in ons volkstuinpark een fraaie hoge Metasequoia glyptostroboïdes (ook wel Watercipres of Chinese mammoetboom genaamd) door de gemeente gekapt. Onduidelijk om welke reden en onduidelijk waarom al vóór de door hen zelf gepubliceerde datum. Niet fraai.5 delen van de gekapte lange en dikke stam lagen wekenlang net buiten de hoofdpoort. Cynisch en respectloos.Naar aanleiding hiervan wat gedachten over deze boom en over bomen in het algemeen. Deels feiten, deels beleving en emotie. Vanuit de Metasequoia kwam ik zo vanzelf op het belang van alle bomen.

 • Deze Metasequoia was een fraaie hoge boom (ca. 30 m?) van minstens 65 jaar oud
 • Een boom uit de begintijd van ons volkstuinpark in deze wijk (rond 1943)
 • Eén van de beeldbepalende bomen van VTV Blijdorp
 • Behorend tot de hoogste bomen van ons park
 • Een sieraad voor hen die het willen zien, hoge esthetische waarde
 • Een verlies voor de tuinders van deze tuin
 • Een trotse boom met rechte naar boven toe geleidelijk smaller wordende stam
 • Kaal in de winter met een mooi takkenstelsel, fraai silhouet tegen de lucht
 • Pril groen in het voorjaar als de eerste naaldschubben verschijnen
 • Dicht groen gedurende de hele zomer
 • Donkerroodbruin verkleurend in het najaar
 • Een diep gegroefde stam met zacht aanvoelende schors
 • Voor vervanging van zo’n grote, oude boom zijn minstens 100 jonge boompjes nodig
 • Schaduw en verkoeling in de zomer
 • Beschutting tegen wind in de winter
 • Schuil-, broed- en nestelgelegenheid voor vogels
 • Oude bomen met holtes bieden nestgelegenheid aan vleermuizen en diverse vogelsoorten
 • Leefplek op schors en naalden voor kleine beestjes en vervolgens dus voedsel voor vogels
 • Naalden en bladeren van bomen vangen veel fijnstof af
 • En ook schadelijke oxiden en ozon
 • Bomen zorgen voor geluiddemping
 • Tegengaan opwarming klimaat, door o.a. opvang en vastlegging van CO2
 • Productie van zuurstof voor mens en dier
 • Ondergronds een stelsel van mycelium voor uitwisseling water en voedingsstoffen tussen bomen onderling en tussen bomen en helpende schimmels
 • Bomen houden met blad en naalden, takken en stam tijdelijk veel regenwater vast, waardoor het niet heel plotseling op straat of grond (en in het riool) terecht komt
 • Het uitgebreide wortelstelsel van een grote boom houdt veel water vast wat ook de rest van de beplanting ten goede komt
 • In de schaduw droogt de bodem minder snel uit
 • De langzame verdamping zorgt voor minder droge lucht in een hete zomer, ten gunste van mens, plant en dier
 • Afgevallen blad en naalden verteren langzaam en voeden het bodemleven
 • Het bodemleven blijft zo intact, het zorgt voor verdere vertering en dat voedt vervolgens de planten die er groeien, de kringloop blijft gesloten, er gaat niets verloren
 • Je huisje blijft veel koeler in de zomerhitte als er schaduw van een boom op valt, het is natuurlijke airconditioning
 • Een omgeving met bomen levert rust en ontspanning, vermindert stress, versnelt genezing, dus mentale en fysieke gezondheidsverbetering
 • Veel bomen bloeien, dragen bessen, vruchten en zaden die voor insecten, vogels en zoogdieren noodzakelijk zijn. Deze kunnen er leven en dat verrijkt de diversiteit aan leven (= biodiversiteit)
 • Bomen leveren oriëntatiepunten en nestgelegenheid voor vleermuizen
 • Bomen leveren ook aan de mens vruchten en zaden, b.v. in een tuin, voedselbos of boomgaard, dus ook van economische waarde
 • Dit alles geldt natuurlijk overal in tuinen, straten en parken in de stad en op het platteland
 • Huizen in een straat met mooie bomen schijnen meer op te leveren, financieel (en de rest….)
 • Er zijn veel ecosysteemdiensten genoemd (afvangen fijnstof, vasthouden water, zuiveren lucht, natuurlijke airconditioning, etc.). Deze zijn economisch van grote waarde.

Bij de kap van een boom verniel je dus meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Zowel ondergronds als bovengronds en zowel voor mensen als voor dieren. Overweeg eerst heel goed de noodzaak van kappen als je denkt dat een boom jou in de weg staat.

Ria, tuin 22,

8 mei 2023

Extra informatie van Birgit, 6 juli 2023:
Ook het bestuur is zeer teleurgesteld dat deze metasequoia is gerooid. Ter nuancering en als waarschuwing om op te blijven letten, wil ik graag het volgende toevoegen.

De gemeente heeft wel gewacht tot de bezwaardatum verstreken was. Ik stond erbij dat die mannen van het aannemersbedrijf zeiden ‘wij komen eind van de week terug, dan doen wij de bomen waarvoor de bezwaardatum dan verstreken is’. Ik heb toen zelf niet gecontroleerd om welke bomen het ging. Dat moeten wij voortaan dus wel doen.

De gemeente heeft bepaald dat deze boom moest verdwijnen, niet iemand van VTV Blijdorp. Zij doen tegenwoordig regelmatig een schouw en beoordelen dan of bomen nog gezond en veilig zijn. Het is dus heel belangrijk dat wij als leden ook zelf goed in de gaten houden als er voor een boom een kapvergunning wordt aangevraagd. Het is nog niet duidelijk of de gemeente ons daarover vooraf informeert. Op de site bij Kapvergunning kun je de link vinden waar de gemeente kapvergunningen meedeelt. Wij hopen dat iedereen regelmatig meekijkt, zodat wij samen ons bomenrijke park ook bomenrijk houden.