Op de ramen van mijn huisje heb ik al jaren geleden witte vogelsilhouetten geplakt.
Dit is niet zomaar, omdat ik het leuk vind. Het is bedoeld om vogels ervan te
weerhouden tegen het glas aan te vliegen. De silhouetten schrikken op zich niet af,
maar maken de ruit een zichtbare barrière.

Silhouetten op de ramen
Dat is vooral nuttig bij ramen zonder gordijnen of vitrage, waar vogels de takken en
het groen zien door een tegenoverliggend raam of een raam om de hoek. Er is dan
niets dat ze waarschuwt voor botsgevaar. Ze vliegen op volle snelheid door.
Dat loopt nogal eens fataal af.

Ik heb twee keer een zanglijster tegen een raam horen knallen, waarvan één het
gelukkig overleefde. Die tweede keer was tegen een raam van mijn eigen huisje.
Toen heb ik meteen een paar vellen papier gepakt en vogelsilhouetten geknipt en
opgeplakt. Ik heb voor het mooi allerlei vogels geknipt, maar leef je gerust uit. Alles
wat helpt om het glas zichtbaar te maken, kan werken. Wil je goed gelijkende
silhouetten, kijk dan in een vogelgids. Zorg dat ze niet te klein zijn. Je moet er véél
opplakken, anders vliegen de vogels er tussendoor.

Ik heb witte silhouetten gemaakt. Die vallen beter op als er twee ramen achter elkaar
of om een hoek zijn, zoals in veel van de volkstuinhuisjes. Langs snelwegen of elders
bij grote, enkele glaspartijen waarachter vooral lucht te zien is, zullen donkere
silhouetten misschien beter werken.

Ria, tuin 22