Op 8 maart ontvingen alle besturen van de Rotterdamse volkstuinverenigingen een brief van de wethouder met daarin een update van de situatie rondom het huurcontract, de kwaliteitseisen en meer. Hieronder kun je de brief en de genoemde bijlagen lezen.
Hij heeft meteen een raadsvoorstel gedaan.

De wethouder heeft meteen het AD ingeschakeld om te tonen hoe welwillend hij is.

Echter uit de brief blijkt WEDEROM dat de gemeente beslist en voorschrijft zonder dat er enig overleg plaatsgevonden heeft. In het Platform zijn allerlei leden van volkstuinverenigingen druk bezig met het doornemen van de stukken en het voorbereiden van gesprekken met de gemeente. Maar het gezamenlijke plan van aanpak, de opzet van het proces is er nog niet eens. En toch stuurt de gemeente alweer brieven met beslissingen.

Daarom heeft het Platform maandag 13 maart, na spoedoverleg tussen de verenigingen, een reactie gestuurd aan de wethouder. Ook die reactie kun je hieronder vinden.

Dinsdag 14 maart heeft de voorzitter van TV Eigen Hof (vlakbij) een radio- en televisie interview gedaan met RTV Rijnmond. Het televisieprogramma is te zien op de site van RTV Rijnmond vanaf 17.00 uur en ’s avonds in het journaal.