Foto expositie: GEDROOMDE STADSNATUUR
Cultuurlandschap gemaakt door het volk

17 januari tot 11 april 2023
Bibliotheek Charlois
Clemensstraat 111
3082 CE Rotterdam

toegang gratis

Fotograaf Joke Schot en schrijver Roland Huguenin bezochten alle 44 tuinparken in Rotterdam en raakten betoverd door de volkstuincultuur.
Als je gaat struinen in de buitenranden van Rotterdam, is er een grote kans dat je de volkstuinparken ontdekt, de groene longen van de stad. Duizenden Rotterdammers huren hier een tuin waarin zij werken, onthaasten en genieten. In hun paradijsjes ontvangen zij familie, vrienden en buurtbewoners, want iedereen is welkom om te komen wandelen, tuinieren of relaxen.

Sterke stadsnatuur garandeert een leefbare stad

Volkstuinparken leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit – een gezonde zachte bodem en soortenrijkdom van planten en dieren – en het tegengaan van hittestress en droogte. Het zijn plekken waar mensen met diverse culturele achtergronden, van jong tot oud en arm tot rijk, elkaar ontmoeten en inspireren.
De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan een stad waarin stadsnatuur en ecologisch evenwicht sterk zijn vertegenwoordigd. Toch worden volkstuinparken nog niet gezien als gebied met een beschermde status. Het ziet er naar uit dat verschillende parken in de komende jaren moeten plaatsmaken voor nieuwe woonwijken en wegen.

Platform Rotterdamse Volkstuinen

Volkstuinparken zijn een essentiële schakel in de stad van morgen. Het Platform Rotterdamse Volkstuinen maakte de Rotterdamse Volkstuinen Visie die op 1 december 2022 werd aangeboden aan de gemeente. Het platform wil graag samenwerken en zijn kennis over het aanleggen en beheren van parken inzetten, zodat Rotterdam zich kan ontwikkelen tot een duurzame bio-inclusieve stad, die ruimte maakt voor stadsnatuur.

Politieke opgave tot een leefbare stad

Op dinsdag 10 januari werd de Rotterdamse volkstuingemeenschap overvallen met 17 documenten, waaronder een nieuw huurcontract. De nieuwe regelgeving dicteert een onmogelijke bekostigingssystematiek en maakt een einde aan de verworven rechten van tuinverenigingen en hun huurders, waardoor het ondoenlijk wordt om de volkstuinparken in stand te behouden. Met deze beleidswijziging lijkt de gemeente het voortbestaan van de Rotterdamse Volkstuincultuur flink onder druk te willen zetten.
De volkstuinparken hebben een essentiële en noodzakelijke functie binnen een stad met maatschappelijke opgaves op het gebied van biodiversiteit, ecologie, klimaatadaptatie, gezondheid, welzijn, sociale redzaamheid en inclusiviteit, zoals staat beschreven in de Rotterdamse Volkstuinen Visie. De tuinparken vormen een groenstructuur die de dichtbevolkte stad leefbaar houdt.

Maken Rotterdamse volkstuinen plaats voor beton en asfalt?

Door verdichting zal de behoefte aan groen zeker verder toenemen en is het juist logisch om extra volkstuinparken te ontwikkelen. Een transformatie van volkstuinparken naar stadstuinparken die vorm krijgt in samenspraak met landschapsarchitecten en ecologen, past binnen het concept van de zich vernieuwende stad.
Het kamikaze-beleid van de gemeente drijft de volkstuinverenigingen in het nauw en maakt de toekomst van de volkstuincultuur buitengewoon onzeker, terwijl Rotterdam al op de laatste plaats van de ‘gezonde stad index’ staat en elke kans ten bate van vergroening van haar imago zou moeten grijpen. De Rotterdamse volkstuinverenigingen doen daarom een dringend beroep op de gemeenteraad om een aanpak te ontwikkelen die megalomane bouwambities vermijdt en voorkomt dat de groene verblijfsruimte wordt ingeruild voor een verstikkende overdaad aan beton en asfalt.

Deze fotoserie is mogelijk gemaakt door het Steunfonds Freelance Fotografen en wordt betrokken in het project ‘Van Volkstuincomplex naar Stadstuinpark’ van Dérive, ontwerppraktijk van Hedwig van der Linden en Kevin Westerveld.