Gemeentelijke plannen rondom volkstuinen zijn alarmerend!

De gemeente wil nog voor de komende verkiezingen volgend jaar een omgevingsvisie voor de komende decennia vastleggen. In deze visie komt ook de toekomstige plaats van volkstuinieren aan de orde. In het algemeen verlangt de gemeente meer sociale interactie tussen wijkbewoners en komt de vraag aan de orde of volkstuinieren in de huidige vorm moet blijven bestaan. Het is immers een inbeslagneming van veel grond door relatief weinig mensen (voor stadse begrippen). Daarnaast is de reputatie van volkstuinen niet overal even goed, wat ook invloed heeft op de planvorming.

Van belang is dat wij als volkstuinders hierover meedenken en praten. Dat doen we samen met veel andere volkstuindersverenigingen en met hulp van AVVN. Dit is best specialistisch werk en volkstuindersverenigingen moeten ook strijden om een plek in het debat.
Wij zoeken daarom leden die mee willen werken aan de interactie met andere verenigingen, het betrekken van de wijk bij onze activiteiten en in gesprekken met de gemeente. Ook politieke ervaring is dus heel welkom. De actieve rol van tuindersverenigingen in de ontwikkeling van de stad moet helaas bevochten worden en ons voortbestaan hangt mede af van onze rol in de wijk en in de toekomstige ‘groene stad’.

Omgevingsvisie – juni 2021

Dit is de link naar de omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam.

Reacties op omgevingsvisie – najaar 2021

Reactie van Stichting Volkstuindersbelangen Rotterdam
Reactie van AVVN
Reactie van VTV Blijdorp
De reactie van VTV Blijdorp is in aanvulling op de andere twee, dus minder uitvoerig. Reden om toch een reactie in te dienen, is omdat je daarmee spreektijd kunt krijgen. Zonder reactie ook geen aandacht.
Reactie van Kweeklust, Toepad en Nut en Genoegen
Concept reactie (definitieve hebben wij niet) van Tot Nut en Genoegen
Reactie van Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Inspraakavond 16 november 2021 – videoregistratie
Bijdrage Anne Karin op inspraakavond – tekst & kaart
Bijdrage D.M. van der Mast (burger) op inspraakavond – tekst

Documenten op de site van de Gemeente Rotterdam

Stukken op de site van de Rotterdam
Online bekijken Raadsvergaderingen

Volkstuinmonitor van de gemeente Rotterdam – maart 2021

Overzicht volkstuinen en verdere info van 26 maart 2021

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Volkstuinen Rotterdam – zomer 2021

Onderzoek in opdracht van de gemeente over volkstuinen in Rotterdam – Rapport Beke van zomer 2021
Brief wethouder Kurvers over Monitor Leefbaarheid – december 2021

Voorbeelden/info van andere initiatieven / andere steden

Aaneengeschakelde parken in Nijmegen – zoals Stadspark West
Bericht in Blijdorp Nieuws over inspraak op 16 november 2021

Andere relevante info

Nature Today: Bouwstenen voor natuur in gemeentelijk omgevingsplan
AVVN: inloggen ledennetwerk
VTV Blijdorp: Verslag overleg Waarde Volkstuinen d.d. 30-10-2021
VTV Blijdorp: afbeelding kader bij overleg 30-10-2021
VTV Blijdorp: persbericht Stadspark West november 2021
Werkgroep Wijk is Welkom – inventarisatie acties 30-11-2021

Targetgroep Rotterdam