Natuurvriendelijk tuinieren op VTV Blijdorp,
Wat, Waar en Hoe op de Algemene tuinen

Groencommissie VTV Blijdorp, 2021

VTVBlijdorp is een bomenrijk en zeer groen volkstuincomlex met verschillende, voor iedereen toegankelijke, Algemene tuinen. Aantrekkelijk voor mens en dier in elk seizoen. VTV Blijdorp is óók een semi-openbaar wandelgebied in Park 16Hoven.

Hier meer informatie over de Algemene tuinen van VTVBlijdorp, onderdelen van het complex die voor alle tuinders en bezoekers toegankelijk zijn. De Algemene tuinen worden door de leden gezamenlijk, in de tuinbeurten, onderhouden.
De Groencommissie bekijkt wat het jaar rond gedaan moet worden en stelt het beheer vast, na goedkeuring van de plannen door het bestuur en, eventueel, de Algemene Ledenvergadering. De ploegleider verdeelt deze taken over de op zaterdagochtend ingeroosterde tuinleden. Het onderhoud is zoveel mogelijk natuur- en milieuvriendelijk.
Dit is al jaren het beleid van de VTVBlijdorp.

Natuurvriendelijk beleid

Inmiddels zijn de gemeente Rotterdam en de Waterschappen ook overgegaan tot natuur- en milieuvriendelijker beleid. Maaibeleid, onderhoud van watergangen en sloten en gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn niet enkel meer in dienst van orde en netheid, of het zo snel mogelijk afvoeren van overtollig water. Nieuwe inzichten en zelfs noodzaken hebben hiertoe geleid. Het werd al steeds duidelijker bij abstracte beleidmakers, maar sijpelt nu toch werkelijk door naar de uitvoeringsorganisaties.

Daarom mogen we best trots zijn dat we dit in ieder geval al 15 jaar zelf toepassen. Zo zijn we tot een belangrijke vestigingsplek en corridor voor planten en dieren geworden in een steeds meer biodiverse stad, maar helaas steeds sterieler platteland. Landschapsorganisaties en onder andere Natuurmonumenten hebben gebieden rondom de stad in beheer als weidevogelreservaat of waterrijk gebied, maar als geheel is het karig geworden in het Rotterdamse landelijke gebied.
Reden te meer om onze eigen groene oase te koesteren, al leidt dat ook tot een iets rommeliger, of eerder natuurlijker ogend geheel. Er wordt intensief onderhoud uitgevoerd aan onze borders en thematuinen.
We, als vereniging, blijven de individuele tuinders stimuleren de eigen tuin niet te verwaarlozen of te laten verwilderen. Ook een natuurvriendelijke tuin wordt met aandacht onderhouden.

Natuurvriendelijk tuinieren op eigen tuin

Op hun eigen tuin kunnen de tuinders ook natuurvriendelijk tuinieren en zo bijdragen aan een meer biodivers stukje groen in de stad. Veel ideeën kunnen uit het Natuurvriendelijk onderhoudsbeleid van de Algemene tuinen worden geput. Over natuurvriendelijk tuinieren op de eigen tuin volgt later een serie artikelen. Hierin tips en trucs voor moestuin, siertuin, gazon, borders, fruitbomen,enz..

Activiteitenprogramma

Ook toegankelijk voor niet-leden is een divers programma aan activiteiten. Zoals bijvoorbeeld compostcurssusen, snoeicursussen, rondleidingen, tentoonstellingen en de plantenmarkt. Organisatoren zijn de leden, maar we nodigen ook graag specialisten uit.

VTV Blijdorp wenst natuurvriendelijk te zijn omdat:

 • behoud van biodiversiteit
 • rondom ligt beschermd natuurgebied, o.a. van Natuurmonumenten
 • diverse overheden (gemeente, waterschap, landschapsbeheer R’dam) zijn overgegaan tot een veel milieu- en natuurvriendelijker beheer
 • Rotterdam is overgestapt tot een ander maaibeleid, gebruikt minder bestrijdingsmiddelen, enz.
 • wereldwijd; gevaren van klimaatverandering, CO2, stikstof, bijensterfte, verlies biodiversiteit, etc.
 • wetenschap omtrent gezondheid: belang van natuur in de stad, meer bewegen, minder obesitas
 • belang van natuur in de buurt voor ontspanning, roep om meer volkstuinen (nog langere wachtlijsten)
 • volkstuinders hebben een significant beter zelfbeeld, minder last van stemmingsstoornissen, depressie en vermoeidheid. Tuinieren en kan worden ingezet als een preventieve gezondheidsmaatregel!

Plannen

 • IJsvogelwand, achter de Bostuin, in overleg met de gemeente
 • Ooievaarsnest, voorste deel van het complex of net er buiten, overleg met de gemeente
 • Eendenbroedkorven, in de brede sloot van de Wilgenlaan, in de buitensloot naast de Zonnelaan, overleg met het waterschap
 • Egeltrapjes, op veel plaatsen tegen de beschoeiingen; ook jonge eendjes en amfibieën maken er gebruik van
 • Nestkasten maken en ophangen van, samen met kinderen van het complex

Wil je daar aan meewerken? Mail naar [email protected] en [email protected].
Help ons volkstuincomplex duurzaam te worden, voor plant, dier en jezelf!

Bekijk alle info over natuurvriendelijk groenbeheer op volkstuinpark VTV Blijdorp.