Ter ondersteuning van een groene volkstuinvisie heeft de Groencommissie van VTV Blijdorp een ingezonden mededeling gestuurd aan de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport, waarin zij toelichting geven op de soortenrijkdom die er kan zijn bij een volkstuinvereniging. Dit mede als argument dat er in natuurvoorzieningen zoals volkstuinen een veel grotere soortenrijkdom is, dan in een gewoon, strak onderhouden stadspark. Hieronder vind je hun inzending. Ook te downloaden als PDF.

Wil je landelijk bijdragen aan waarnemingen, dat kan via een speciale website.

VTV Blijdorp – Groenbeleid en Waarnemingen 2023

Het volkstuinpark VTV Blijdorp bestaat uit 170 tuinen in beheer van tuinders en 11 Algemene tuinen die openbaar toegankelijk zijn. Deze tuinen hebben een eigen karakter, door hun ligging en geschiedenis. De tuinen reflecteren ook de diverse ideeën van de leden over tuinen en tuinieren: van zwarte aarde, perkbeplanting tot hoge blokbeplanting met grassen, losse natuurlijke tuinen en schaduwtuinen met bodembedekkers. De tuinen laten goed zien welke planten gedijen in een specifieke omgeving (biotoop). Er zijn drassige stukken, slootkanten, zonnige zijdes, schaduwplekken, noem maar op. Gezamenlijk vormen ze een aantrekkelijke én prachtige diversiteit voor mens en dier.

De Algemene tuinen van VTV Blijdorp zijn toegankelijk voor alle tuinders en bezoekers. Ze worden door de verenigingsleden in het gezamenlijk onderhoud bijgehouden. Het onderhoud is natuur- en milieuvriendelijk. Dit is al jaren het beleid van VTV Blijdorp.

Reden

 • door menselijk gedrag verdwijnen veel soorten insecten en zoogdieren en planten
 • dat willen we graag anders; op ons volkstuincomplex streven we dat na: beter natuurbehoud
 • voor bijvoorbeeld wilde bijen kunnen bloemen in onze tuinen een stapsteen zijn naar andere
  leefgebiedjes in de regio
 • om biodiversiteit leidend te laten zijn
 • een hogere diversiteit aan planten en dieren levert een stabieler ecosysteem op
 • meeste mensen vinden een afwisselende natuur interessanter om naar te kijken en in te leven
 • naar buiten toe een signaal dat het beheer gericht is op biodiversiteit
 • bestendigen voortbestaan complex

Gezamelijke afspraken

 • gifvrij
 • geen kunstmest
 • geen overbemesting
 • natuurvriendelijk beheer op de algemene tuinen en
 • als voorbeeld voor de individuele tuinen
 • stimuleren natuurlijke diversiteit van plant en dier
 • leefbaarheid voor alles/iedereen
 • toekomst voor alles/iedereen

Meer details over het groenbeleid op VTV Blijdorp zijn te vinden in onderstaande links:
Natuurvriendelijk beheer en onderhoud in de Algemene tuinen
Algemene natuur en milieuvriendelijke maatregelen

Soortenrijkdom op volkstuinen

Omdat we graag de soortenrijkdom willen delen met het gemeentebestuur bijgaande de waarnemingen in 2023. Hiermee heb je een beetje weet van wat er allemaal groeit, bloeit, kruipt, zwemt en vliegt in een volkstuinpark, in dit geval VTV Blijdorp.

Samenvatting waarnemingen 2023 VTV Blijdorp

195 soorten bomen en struiken
405 soorten planten
12 soorten fruit
52 soorten groenten
24 soorten keukenkruiden
20 soorten paddestoelen
82 soorten insecten: met dank aan inventarisaties mmv KNNV Natuurlijk Rotterdam e.o.
4 soorten amfibieen
2 soorten vissen
70 soorten vogels
12 soorten zoogdieren

Afgelopen jaar zijn er 876 waarnemingen gedaan. In de PDF hieronder vind je alle soorten gespecificeerd.

Volkstuinen zijn natuurinclusief

Het door ons gevoerde groenbeleid/beheer plus de waarnemingen bevestigt dat we op ons volkstuinpark zorgdragen voor natuurinclusiviteit. Dat geldt niet exclusief voor VTV Blijdorp. In alle andere volkstuinen zijn veel (beschermde) soorten flora en fauna aanwezig!

Graag nodigen we je uit voor een wandeling met direct zicht op wat er leeft in een volkstuinpark.

Met vriendelijke groet,
Groencommissie VTV Blijdorp
Zestienhovensekade 555, Overschie
email: [email protected]

Rotterdam, 1 december 2023