Zaterdag 29 oktober 14.00 uur: Algemene Ledenvergadering

Wij nodigen je van harte uit voor de najaars ALV in het verenigingsgebouw op zaterdag 29 oktober vanaf 14.00 uur. Kom de sfeer proeven, de vorige vergadering was kort, informatief en verbindend. De ALV is ook hét moment om met andere leden te spreken en samen de toekomst van de vereniging te bepalen.

Hieronder vind je de link naar de ALV-stukken. Je leest er nieuws over onze vereniging, de plannen van de gemeente, de financiën en de bestuursvoorstellen.

Wij moeten schriftelijk stemmen over een aantal zaken, dus laat je stem niet verloren gaan en kom. Je kunt eventueel een ander lid machtigen. Daarvoor maak je een schriftelijke verklaring met jouw naam en de naam van het lid dat je machtigt en je ondertekent. Het lid neemt deze verklaring mee naar de ALV en levert hem in tijdens de registratie. Hij/zij krijgt dan een stemformulier extra, zodat voor jou gestemd kan worden.

Na afloop van de vergadering is er een drankje en gelegenheid tot napraten.

Wij zien je graag!

Bekijk de ALV stukken

Op zondag 16 oktober kun je meepraten over twee onderwerpen. Omdat er tijdens een ALV meestal weinig gelegenheid is om goed samen te overleggen, organiseren wij daarvoor een tafelgesprek.

Ronde Tafel: Gezamenlijk onderhoud / tuinbeurten
Zondag 16 oktober 10-12 uur in het verenigingsgebouw

Ronde Tafel: Verduurzaming verenigingsgebouw
Zondag 16 oktober 13-15 uur in het verenigingsgebouw

Meer info en aanmelden

Wij hopen op een leuke en waardevolle gesprekken en een goede Algemene Ledenvergadering!

Het bestuur

Anne Karin, Joke, Annemarie, Birgit