Hierna bestuursnieuws van september. Blijf op de hoogte van wat er gaande is in de vereniging en praat mee tijdens de Ronde Tafel bijeenkomsten en de Algemene Ledenvergadering.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
Meld je partner of medetuinder aan voor de nieuwsbrief
Zaterdag 29 oktober Algemene Ledenvergadering
Mogelijk flinke huurverhoging, reductieregeling
Dank aan alle vrijwilligers
1 oktober: hekken dicht, parkeren, klussen en meer
Ronde Tafel 16 oktober over gezamenlijk onderhoud
Paden verzakt door droge periode
Geen tentoonstellingscommissie meer – initiatiefnemers gezocht
Groot afval zelf naar Roteb brengen
Paden vegen, takken en gras wegknippen
Update ledenadministratie
Nog steeds penningmeester gezocht

Meld je partner of medetuinder aan voor de nieuwsbrief

Vanaf nu kan iedereen die het wil de VTV Blijdorp nieuwsbrief ontvangen. Wij zouden het fijn vinden als ook partners en medetuinders zich aanmelden, zodat wij bij oproepen en belangrijke informatie zoveel mogelijk gebruikers van het complex bereiken. Eerder kon dit niet, maar wij hebben ons systeem aangepast en nu kan het wel.
Niet mailen aan ons, maar op deze link klikken en niet vergeten je mailbox te checken en te bevestigen.

Zaterdag 29 oktober Algemene Ledenvergadering

Zet het alvast in je agenda: zaterdag 29 oktober 14.00 uur Algemene Ledenvergadering in het verenigingsgebouw. De vorige vergadering was bijzonder aangenaam, dus wij hopen dat nog meer leden komen. Het is hét moment om te spreken met je medetuinders, je mening te geven en je te laten informeren over wat er gaande is. Vraag je tuinburen mee, laten wij het een gezellige bijeenkomst maken!

Mogelijk flinke huurverhoging, reductieregeling

In de laatste nieuwsbrief en ook in de ALV van mei is het al gemeld. Als de volkstuinen gaan vallen onder commercieel vastgoed en niet onder maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld sportvelden, dan moeten wij een kostendekkend huurtarief gaan betalen. Nu betalen wij nog een gesubsidieerd tarief.

Het tarief voor 2021 was 1,87 euro per m2. Dat is voor een volkstuin van 300 m2 561,- euro op jaarbasis (de jaarnota is altijd hoger, want er komen nog andere kosten bij). Als wij een kostendekkend tarief moeten gaan betalen is de verwachting dat de huurprijs zeker zal verdubbelen. Dat betekent dus zeker 561,- euro meer bij een tuin van 300m2.

Het Platform is in gesprek met de gemeente hierover, maar er is nog geen beslissing. Wanneer die komt is ook nog onduidelijk.
Het kan zelfs zo zijn dat de gemeente pas in de loop van 2023 definitief uitslag geeft over de financiële consequenties van het stoppen met de SViN en het zelf overnemen.

Juridisch lijkt het erop dat de gemeente zich van alles kan veroorloven, dus dat wij niet zoveel grond hebben om te ageren. Maar het is wel belangrijk dat er een sterk geluid komt vanuit de Rotterdamse volkstuinders. Het Platform is een deel van dat geluid.

De gemeente heeft wel toegezegd dat als er een forse huurverhoging komt, dat dan ook de reductieregeling wordt uitgebreid, zodat ook Rotterdammers met een kleine portemonnee kunnen blijven volkstuinieren. Zodra wij meer weten informeren wij de leden.

Nu alvast sparen

Met de stijgende inflatie, hoge gasprijs, boodschappen die ook al twee jaar flink duurder zijn geworden, is dit bericht natuurlijk een onprettige. Helaas kunnen wij het niet leuker maken. Maar wij willen leden wel voorbereiden.
De vereniging kan helaas geen betalingsregelingen aangaan, want wij moeten zelf ook de huur al eind maart afdragen aan de gemeente. Dus bereid jezelf voor. Misschien kunnen leden onderling elkaar steunen. En nogmaals, zodra wij meer weten, zullen wij informeren.

Dank aan alle vrijwilligers, op zaterdag, doordeweeks en tijdens de klusdagen

Wij danken iedereen die zich inzet voor onze vereniging! Ons mooie complex vergt onderhoud en dat doen wij al jarenlang met veel succes samen. Vorig jaar en dit jaar hebben wij de gebouwen onderhouden en tijdens de klusdagen ook klussen gedaan die anders blijven liggen.

De klusdagen en het schilderen van het verenigingsgebouw hebben twee dingen duidelijk gemaakt. Aan de ene kant is het nog best lastig voor het bestuur om voldoende vrijwilligers te werven, er moeten vaak meerdere mails uit om klussers te werven uit de 170 tuinen die VTV Blijdorp heeft. Anderzijds is iedereen die gezamenlijk aan een klus werkt telkens weer heel enthousiast en blijkt het samen werken voldoening en plezier op te leveren. Dus ja, wij begrijpen dat een ieders agenda vol zit en dat je wel iets leukers kunt verzinnen dan klussen. Maar weet dan ook dat het samen klussen voor velen een erg positieve ervaring was. Wij hopen op veel animo in 2023!

1 oktober: zijhekken dicht, 16.00 uur hek sluiten, parkeren, klussen, overnachten

Het is weer bijna 1 oktober. Vanaf die datum gaan de zijhekken weer dicht met een hangslot om inbraak te voorkomen, omdat die hekken toch te vaak open blijven staan in de winter. 1 april gaan ze dan weer open. Dat staat ook op het hek.

Het verzoek is om het hek bij de hoofdingang uiterlijk om 16.00 uur te sluiten. Ook als er nog auto’s staan, sluit je het hek. Bij slecht weer kun je het hek gewoon sluiten zodra je weg gaat, ook al is het nog geen 16.00 uur. Misschien ben je wel de laatste.

Vanaf 1 oktober zijn de parkeerplaatsen bij de schanskorven ook beschikbaar voor mensen zonder parkeerontheffing. De vier parkeerplaatsen bij de struiken blijven het hele jaar door gereserveerd voor leden die slecht ter been zijn. Maar het beste is als je parkeert bovenaan de dijk, dan kunnen alle leden die slecht ter been zijn gewoon naar de tuin komen, ook in het weekend.

Vanaf 1 oktober tot 1 mei kun je ook weer de hele week klussen aan je huis. Hou wel een beetje rekening met je buren. Is het een mooie dag en druk op de tuin, doe dan wat rustiger aan.

Vanaf 1 oktober tot 1 april is ook de periode dat de gemeente overnachten op de tuin niet toestaat.

Ronde Tafel 16 oktober: Gezamenlijk onderhoud beter verdelen en organiseren

In dit tafelgesprek zoomen we in op het gezamenlijk onderhoud van ons volkstuinpark. We starten met een korte introductie over wat we doen. Daarna bespreken wij het voorstel van de speciale commissie over de aanpassing van de ledeninzet en tuinbeurten dat is toegelicht in de ALV van dit voorjaar. Zie de ALV stukken van 29 mei 2022, pagina 14 (o.a. leden blijven tuinbeurten doen tot 75 jaar, de leeftijd van de jongste (lid of partnerlid) geldt, lichter werk gaat naar mensen die geen zware taken meer kunnen) en tuinbeurt van 10.00 tot 12.30 zonder pauze.

Dit voorstel wordt in stemming gebracht in de komende ALV op 29 oktober. Op 16 oktober kun je hierover vragen stellen en je mening geven. Stel dit niet uit tot de ALV.

Daarna bespreken we hoe we het gezamenlijk onderhoud doen en bespreken we onder andere de klusdagen. Meer ideeën over het gezamenlijk onderhouden van ons volkstuinpark zijn welkom! In de tuinbeurten doen wij niet alleen het groenonderhoud, maar ook het onderhoud aan de gebouwen. Er is de afgelopen twee jaar een inhaalslag gemaakt door klusdagen. Voor de toekomst willen wij dat structureel beter aanpakken.

Meld je via de site aan voor de Ronde Tafel van 16 oktober

Paden verzakt door droge periode

Tijdens deze droge zomer is de grond behoorlijk ingezakt. Op steeds meer plekken op het complex zie je dat het asfalt over boomwortels heen gezakt is en zo zijn hobbels ontstaan. Dat is lastig en een risico van valpartijen. Ter waarschuwing zijn de hobbels wit geverfd. Het onderhoud van de paden is een taak van de SViN en de gemeente. Wij weten niet wanneer dit gedaan wordt nu de SViN failliet is. Wij vestigen er al meer dan twee jaar aandacht op, maar tot op heden zonder resultaat. Wees dus voorzichtig, zeker nu ook de bladeren gaan vallen.

Geen tentoonstellingscommissie meer – initiatiefnemers voor activiteiten gezocht

De leden van de tentoonstellingscommissie zijn gestopt. Wij danken hen voor hun inzet en organisatie van de mooie evenementen de afgelopen jaren!
De oogsttentoonstelling is jarenlang een ijkpunt geweest in onze vereniging waarbij leden hun oogst en bloemsierkunsten konden tonen. De kunsttentoonstelling was een recenter initiatief wat ook heel warm ontvangen werd door leden en bezoekers. Wij begrijpen dat dergelijke evenementen organiseren veel tijd en aandacht vergt. Daarom is het misschien een beter idee als groepjes leden eenmalige activiteiten organiseren – zoals de gezellige Asian BBQ deze zomer, de petanque wedstrijd, Max Verstappen bekijken en meer – en niet ‘vastzitten’ aan een commissie.
Dus het verzoek is: organiseer een leuk evenement voor VTV Blijdorp. Bring-your-own-dinners waren populair, voor corona was er gestart met de gezellige diners in de winter, organiseer een filmavond, spelletjesochtend, work-out-middag of iets anders waarvan jij energie krijgt. Wij hopen dat er dan ook een paar leden weer een oogsttentoonstelling organiseren, wij zijn immers een volkstuinvereniging. Geef je plan zo snel mogelijk door, dan zetten wij het op de jaaragenda en kunnen wij het al meteen in de nieuwsbrieven bekend maken.

Groot afval graag zelf naar Roteb brengen

VTV Blijdorp beschikt over een KLEIN milieupark. Maar omdat wij nog vaak leden moeten wijzen op het feit dat wij slechts beperkt afval aankunnen en ze grof vuil zelf naar de Roteb moeten brengen, is de benaming ‘MINI-milieupark’ wellicht een betere. Dat voorkomt misverstanden en bevordert hopelijk ook het bewustzijn op de beperkte mogelijkheden en de voorkeur om het afval elders te brengen. Afval laten ophalen kost de vereniging immers geld.
PS Als je naar de Roteb gaat, gebruik de postcode van je huisadres, als je meldt dat het van een volkstuin komt, wordt het niet aangenomen.

Paden vegen, takken en gras wegknippen

Het wordt weer herfst. De bladeren vallen. Het mos groeit weer flink op de paden. Het is sowieso al hobbelig, maar nu dus ook steeds gladder. Wil je zo vriendelijk zijn bladeren weg te vegen en ook het mos van je pad te verwijderen. Zeker de halfverharde paden zijn bij regen spekglad. Mos eraf schrapen en op de composthoop gooien.
Bij regen zakken de takken en gras/bamboe lager, dus check nog even op overhangend groen zodat er niemand tegenaan kan lopen. Tot 2,5 meter hoog aan de binnenzijde van de heg afknippen a.u.b.

Update ledenadministratie

Ton en Jasper hebben menig uurtje besteed aan het updaten van de ledenadministratie. Dit systeem is ca. 14 jaar geleden door een toenmalig tuinlid gemaakt, maar liep op een hele oude versie van software (PHP). Alles is gecheckt en overgezet en tevens overgezet naar dezelfde provider als de website, zodat wij weer een bezuiniging realiseren. Dank beiden!

Nog steeds een penningmeester gezocht

Nogmaals aandacht voor het feit dat wij geen penningmeester hebben met financiële achtergrond. Birgit is tijdelijk penningmeester, omdat dat nu eenmaal formeel verplicht is vanuit de Kamer van Koophandel. Maar wij zoeken iemand die zich wil inzetten als penningmeester. Diegene wordt geholpen door twee andere leden die de administratie doen en zich buigen over verzekeringen en contracten.

Hartelijke groet van bestuur,
Anne Karin, Annemarie, Joke, Birgit