Het is belangrijk dat je deze mail helemaal leest. Het gaat over de online ALV van 29 mei waarin een aantal belangrijke beslissingen genomen moeten worden die alle leden betreft:

• het nieuwe Huishoudelijk Reglement
• het nieuwe Tuinreglement
• de maximumprijs voor taxaties van tuinhuizen
• verantwoording van de financiën 2020
• eventuele andere voorstellen die komen op 9 mei.

Online ALV 29 mei

Over deze onderwerpen gaan wij online stemmen in een online ALV op zaterdag 29 mei vanaf 10 uur. Op zaterdag 22 mei om 10 uur is er een oefenvergadering voor leden die het eerst willen uitproberen.
Op de website lees je alles over het hoe en waarom van de online ALV.
Leden die op 29 mei tuinbeurt hebben, ontvangen een verzoek om hun tuinbeurt te verzetten.

Lees alles over de online ALV

Informatie over nieuwe Huishoudelijk Reglement en Tuinreglement

Wij gaan o.a. stemmen over het nieuwe Huishoudelijk Reglement en het nieuwe Tuinreglement. Bekijk de video eerst voordat je vragen gaat stellen (geluid even hard zetten). Vragen stellen gaat via het forum op de website, niet via mail.
In het nieuwe Huishoudelijk Reglement zijn ook al regels opgenomen die horen bij de nieuwe wet WBTR die ingaat op 1 juli 2021.

De reglementen zijn opgesteld in overleg met een klankbordgroep.
Koen, Fred, Annie, Mariëtte, Ria, Lenie, Taxatiecommissie – allen veel dank voor de vele uren die jullie erin gestoken hebben!

Bekijk eerst de video over de nieuwe reglementen

Vragen over ALV onderwerpen via forum, niet via mail

Het vragen stellen en voorstellen doen willen wij graag vóór de ALV organiseren. Omdat dit tijdens de online ALV alleen via tekst kan (niet via praten). Daarom is er een forum op de website waar alle leden kunnen bijdragen en dus ook iedereen alles kan zien. Dat is beter dan dat wij met individuele leden gaan mailen. Dus wij hopen dat jullie ons een plezier doen, de uitleg op de website lezen en dan het forum gebruiken voor uitwisseling.

Het forum is vrij toegankelijk, zonder dat je hoeft in te loggen (bij veel spam gaan wij over tot eerst inloggen voordat je kunt reageren).
Forum voor reglementen en maximumprijs geopend van 26 april tot en met 8 mei
Forum voor andere onderwerpen open van 9 mei tot 23 mei

Naar het online forum op de website

Andere voorstellen

Het voorstel voor de maximum overdrachtsprijs tuinhuizen is ook bespreekbaar via het forum. Lees de info hierover op de site.
Mogelijk komen er nog andere korte voorstellen op 9 mei over andere onderwerpen.
Ook leden kunnen een voorstel in stemming laten brengen. Lever je voorstel per e-mail in voor 8 mei a.s. Dan zetten wij het daarna op het forum.

Definitieve ALV stukken en stemmen

Half mei ontvangt iedereen de ALV-vergaderstukken met daarbij ook de definitieve reglementen die in stemming gebracht worden. Wij hopen dat wij door raadpleging via het online forum reglementen hebben samengesteld waarmee de leden instemmen.
Tot 23 mei heb je dan nog de gelegenheid om te reageren op de ALV-vergaderstukken.

Deze coronatijd vraagt om flexibiliteit, ook ten aanzien van de ALV. Wij vragen daarvoor je begrip. Dank voor je aandacht.

Het bestuur