Aan het begin van het tuinseizoen een update van het bestuur en ook wat huishoudelijke mededelingen. Het is fijn als je alles even leest.
Wij wensen iedereen een heel mooi tuinseizoen met veel tuinplezier en eindelijk dit jaar ook weer gezellig samenzijn!

Platform Rotterdamse Volkstuinen – actieve leden nodig die opkomen voor de volkstuinen

Anne Karin en Annemarie zijn nauw betrokken bij het nieuwe Platform Rotterdamse Volkstuinen. Met de Omgevingsvisie van Rotterdam moeten de volkstuinen alert zijn op de gemeentelijke plannen en gezamenlijk gesprekspartner worden. Een eerste, succesvolle aanzet is gedaan met een verkiezingsdebat op 9 maart. Dit debat kun je terugkijken op Youtube. Wil je Anne Karin zien, kijk vanaf minuut 51.40 (incl. inleiding van de gespreksleider).
Het is belangrijk dat meer leden van onze vereniging zich hiervoor gaan inzetten. Wij kunnen niet achterover leunen en afwachten, dus wil je je volkstuin houden, help dan mee! Lees achtergrond op de website.

SViN heeft tekort op begroting voor beheer

De Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) is de partij die tussen de gemeente en de volkstuincomplexen in staat voor het onderhoud. Onlangs hebben wij een brief ontvangen waaruit bleek dat zij dit laatste jaar van hun contract onvoldoende middelen hebben voor al het onderhoud dat nog gepleegd moet worden. Dat is een flinke tegenvaller. Wij gaan, net als andere volkstuincomplexen, in overleg met de SViN en de gemeente over een oplossing. SViN is in gesprek met de gemeente over verlenging van het contract vanaf 2023.

Ronde Tafelgesprekken op zaterdag 21 mei en mogelijk zondag 22 mei

Op zaterdag 28 mei is het weer een echte live ALV. Omdat wij goede ervaringen hebben met de Ronde Tafelgesprekken, houden wij die ook voorafgaand aan de ALV. Dan kunnen onderwerpen vooraf rustig besproken worden door leden die graag meepraten en meedenken.
Je kunt ook zelf als lid een onderwerp voor een Ronde Tafelgesprek inbrengen. Het is fijn als je dan ook zelf de inleiding, gespreksleiding en verslaglegging organiseert. Wij kunnen je daarbij adviseren.
Wij hebben in ieder geval al twee Ronde Tafelgesprekken: over het parkeren en over verandering/uitbreiding van de inzet bij tuinbeurten. Meer daarover in een volgende bestuursnieuws.

Honden aangelijnd op de paden

Wij vragen alle hondenbezitters (ook bezoekers) om hun hond aangelijnd te hebben als je over het complex gaat. Volgens ons Tuinreglement hebben leden gezamenlijk afgesproken dat honden (en andere huisdieren) alleen in de eigen tuin loslopen. Hou rekening met leden en kinderen die bang zijn voor honden of het lastig vinden als honden voor hun voeten lopen i.v.m. struikelen of hun behoefte doen op ongewenste plekken.

Niet fietsen op de paden

Ook met elkaar afgesproken is dat wij niet fietsen op de paden. Kinderen mogen dat wel. En er zijn vier leden met ontheffing (Inge, Annie, Cees en Anton), vanwege hun fysieke gesteldheid.

Verzoek: hou de vuilniscontainers gesloten en het voorplein schoon

Als de groene containers geleegd moeten worden, staan ze op het voorplein. Het is niet de bedoeling om dan nog vuilnis erbij te doen. Vorige week was dit het resultaat. Rotzooi op het plein (wat dan iemand moet opruimen) en een ‘kop’ op de container. Daarmee lopen wij het risico op óf niet-legen óf extra kosten. Dus gooi je vuilniszak dan even in de container bovenaan de dijk. Dank!

Heggen knippen op basis van natuur

De afgelopen twee jaar liepen de geplande data voor heggen knippen niet synchroon met de situatie in de natuur. Daarom heeft het bestuur besloten dit seizoen (tenzij de ALV anders beslist) te plannen op basis van de natuur. Dat betekent dat je drie weken vantevoren een mail krijgt wanneer de heggen geknipt moeten zijn. Mocht je met vakantie gaan, knip dan net vantevoren of vraag je buur om het voor je te doen.

Mos verwijderen van de paden & kapotte paden

Het staat wel gezellig dat groene mos op de paden, maar het maakt het asfalt en de halfverharding kapot en is glad. Gezien de huidige situatie bij de SVIN verwachten wij dat onderhoud aan de paden niet op korte termijn gebeurt. Wij willen geen valpartijen, dus verwijder a.u.b. het mos. Met de achterkant van een hark kom je een heel eind. Je maakt het mos ook moeilijker als er geen compostering van bladeren en (boom)bloemblaadjes (die zijn er nu volop) plaatsvindt. Vegen dus ;-)
Wij beseffen ook dat op diverse paden een verhoging is door boomwortels. Dat zou ook onderhouden moeten worden. Maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend.

Openen en sluiten van de hekken bij hoofdingang en zijingang

Het openen en op slot doen van alledrie de hekken wordt door de leden zelf gedaan. Op mooie dagen kan het hek op slot om 20.00 uur (vanaf oktober weer om 16.00 uur). Ook als er nog auto’s staan! Bij slecht weer graag uiterlijk 18.00 uur. Verzoek: check ook even de zijhekken als je weggaat. Ter voorkoming van inbraak. Dank!

Waarschuwing voor insluip en inbraak

Wij hebben vorig seizoen en ook deze winter last gehad van inbraak en insluipen. Hou er rekening mee dat er iemand over de sloot kan stappen, terwijl jij elders in de tuin aan het werk bent. Maak het ze moeilijk door tassen en andere waardevolle spullen uit het zicht op te bergen. Meld inbraak/insluipen bij het bestuur. De afhandeling van aangifte en schade doe je zelf en staat beschreven op de website.

Hartelijke groet van bestuur,
Anne Karin, Annemarie, Joke, Birgit