Een nieuw tuinseizoen is gestart. Tijd om de afgestorven plantendelen uit de borders te halen en op de composthoop te gooien. Liefst de composthoop of het compostvat op je eigen tuin. Dat scheelt in de eerste plaats een hoop gesleep en na een paar maanden heb je waardevol materiaal om aan je tuingrond toe te voegen.

Wil je weten hoe je het beste composteren kan, volg dan deze link: https://www.vtvblijdorp.nl/composteren-hoe-pak-je-het-aan/, of volg de compostcursus die door de tuincommissie wordt gegeven. Hou de aankondiging in de nieuwsbrief in de gaten.

De beste plek voor je compostbak of –vat is in de halfschaduw. In de volle zon droogt de compost te snel uit. Maar je hebt de zon ook nodig voor opwarming van de compost.

En in het huishoudelijk reglement is opgenomen dat: “tuinafval en mest op de tuinen op  niet zichtbare wijze worden opgeborgen” (art. 11). Het dringend advies is dus om je compost op de achterste helft van je tuin op te slaan.

Grover tuinafval, zoals bijvoorbeeld snoeihout, kan je op je tuin gebruiken door een takkenril te maken. Ook dat scheelt een hoop gesleep en vogels en andere kleine dieren bied je schuilgelegenheid. Ze zullen er dankbaar gebruik van maken, wat goed is voor de biodiversiteit.

Heb je dan toch nog groenafval over, dan kan je dat voor compostering in het milieupark aanbieden. Het in te leveren groenafval moet wel voldoen aan enkele voorwaarden om er goede compost van te kunnen maken. Bijvoorbeeld: takken moeten maximaal handlang zijn en niet dikker dan een vinger. Dan verteren ze beter en kan iedereen compost afhalen met een fijnere structuur. En ook geen hardnekkige wortelonkruiden zoals Heermoes en Zevenblad. Alle voorwaarden voor het inleveren van groenafval zijn te lezen op het bord bij de ingang van het milieupark, of volg deze link: https://www.vtvblijdorp.nl/voor-leden/milieupark/

Door De Tuincommissie