Deel 1 behandelde de 10 lastigste onkruiden van VTV Blijdorp.

Introductie

De onkruiden die we in dit artikel uitlichten zijn vrij algemeen bekend en vrij algemeen tot zeer algemeen voorkomend op ons complex. Sommige ervan zijn ecologisch best interessant, b.v. vanwege de vruchten voor vogels (braam, klimop), de nectar en stuifmeel voor insecten (braam, guldenroede, bonte gele dovenetel) of als waardplant voor vlinders (brandnetel, klimop). Maar ze kunnen, als je ze niet bijtijds in de gaten hebt, erg lastig te verwijderen zijn. Niet dat dat moet, maar ze kunnen erg veel plaats gaan innemen en andere planten verdringen of overgroeien.

Belangrijk is dus om de kiemplanten al te kennen, zodat je kunt bepalen óf en wáár je ze eventueel wilt handhaven. Verwijderen gaat dan meestal nog een stuk gemakkelijker dan wanneer de wortelstok al alle kanten is opgegaan.

Veel van deze planten dragen dus wel bij aan de biodiversiteit in onze natuurlijke en halfnatuurlijke omgeving, maar zijn minder geschikt voor een tuin met beperkt oppervlak.
Harig wilgenroosje en Kruipende boterbloem zijn bijvoorbeeld mooie en nuttige planten, maar liever in de bermen en langs de waterkanten buiten het volkstuincomplex. Op Guldenroede, Bonte gele dovenetel en Houttuynia na zijn het inheemse planten. Die drie soorten horen bij de zogenaamde invasieve exoten en moet je dan ook nooit buiten een tuin uitplanten of –zaaien of dumpen.

Natuurlijk zijn er veel meer planten die je als onkruid kunt beschouwen. Dat hangt af van wat je wilt in je tuin. Maar als je bijvoorbeeld geen paardenbloemen in je gras of gras in je border wilt, dan is dat een kwestie van wieden en uitsteken en niet zozeer van plantenkennis. Een beetje plantenkennis om onderstaande planten te herkennen is wel nuttig.

De top 10

1 – Canadese Guldenroede (Solidago Canadensis)
2 – Houttuynia cordata
3 – Kleine veldkers (Cardamine Hirsuta)
4 – Harig wilgenroosje ((Epilobium hirsutum)
5 – Braam (Rubus fruticosa)
6 – Kruipende boterbloem (Ranunculus repens)
7 – Pritus (Juncus effusus)
8 – Bonte gele dovenetel (Lamium galeobdolon subsp. argentatum)
9 – Klimop (Hedera helix)
10 – Boompjesopslag