Sinds een paar jaar test VTV Blijdorp samen met de SVIN uit of halfverharde paden op het complex een oplossing zijn. Want her en der verschijnen er boomwortels door het asfalt dat iets meer dan 10 jaar geleden gelegd is. Dat asfalt wordt verwijderd en vervangen door een halfhard mengsel, ternair zand genaamd. Op enkele plekken op het complex vind je dit dus.

Een misverstand is dat gedacht wordt dat de boomwortels omhoog groeien en daardoor het asfalt kapot drukken. Blijkbaar is het juist andersom, de grond en dus ook het asfalt zakt weg en waar het op boomwortels ligt, breekt het. Een halfverharde oplossing maakt het mogelijk bij verzakking bij te vullen.

Deze oplossing zou ook beter voor het milieu zijn dan asfalt. Als je op het internet zoekt naar de samenstelling van ternair zand, wordt opgegeven dat daar ook ‘slakken’ (restmateriaal uit ijzerwinning) in zit, maar volgens de SVIN is dat in Nederland niet zo (in België wel). Nog niet helemaal zeker is of het echt milieuvriendelijk is, want er wordt ook gebruik gemaakt van een lijm om toch wel iets van halfverharding te krijgen.

Deze halfverharding vraagt om iets secuurder onderhoud dan asfalt. Niets nieuws, maar wel vaker, namelijk: bladeren wegvegen en mos weghalen. Omdat het pad natuurlijk zachter van samenstelling is, gaat er sneller organisch materiaal in zitten en groeit mos en gras dus beter. En wordt het glad.

Alle tuinleden die halfverharding voor hun tuin hebben vragen wij dus om regelmatig(er) te vegen en het pad bladvrij en mosvrij te houden. Het kan ook af en toe aangevuld worden met wat zand, om het stroever te maken.