Dit is het nieuws van het bestuur van december 2021.

Arthur Bueno neemt afscheid als bestuurslid

Na vier jaar ondersteuning als bestuurslid van onze vereniging stopt Arthur ermee, zoals hij vorig jaar aankondigde. Hij was vanuit het bestuur de liaison met de technische commissie en de bouw- en taxatiecommissie. Ook was hij onze vraagbaak bij IT-zaken en heeft hij verschillende procedures gemoderniseerd. We danken hem voor zijn inzet en oog voor detail en structuur. Gelukkig kunnen we op zijn bijdrage blijven rekenen.

Kleiner bestuur en commissies aan tafel bij bestuursvergaderingen

Inmiddels schuiven vertegenwoordigers van de diverse commissies aan bij de bestuursvergaderingen, waardoor het bestuur dus klein kan blijven. Het voordeel is dat er meteen tijdens de bestuursvergaderingen onderling overleg is tussen commissies en onderwerpen van diverse kanten benaderd worden. Aangezien de meeste vertegenwoordigers al langer bij de vereniging zijn en vaak ook een bestuursfunctie hebben bekleed, zijn wij daarmee ook voorzien van historische kennis over onderwerpen.

Ronde Tafelgesprekken waren zinvolle uitwisseling

Op zaterdag 6 en zondag 7 november zijn er twee Ronde Tafelgesprekken gehouden. De ene over ons groenonderhoud en het nut van ecologisch tuinieren, de andere over tuinieren en recreëren naar aanleiding van de laatste ALV. De korte verslagen zijn te vinden op de website. Beide gesprekken waren zinvol en het is ons duidelijk dat wij tijdens zulke tafelgesprekken beter van gedachten kunnen wisselen dan tijdens een ALV. Daarom zullen wij dit zeker vaker gaan doen. Mocht je een gespreksonderwerp hebben, dan horen wij dit graag bij de volgende ronde, waarschijnlijk voorjaar 2022.

Stand van zaken waterputten

De Technische commissie is bezig met het testen van een aantal oplossingen voor de vervanging van waterputten. Zij willen graag een betaalbare en haalbare oplossing. Reken er op dat ook jouw inzet nodig is (put vrijmaken, wellicht graven etc.) zodra er een definitieve keuze gemaakt is.

Stadspark West: een voorstel naar de gemeente

Op 16 november heeft een aantal volkstuinverenigingen gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid bij de gemeente inzake de Omgevingsvisie. Dit is terug te zien via de site van de gemeente. Anne Karin deed daarin een voorstel voor de ontwikkeling van ‘Stadspark West’. Een groengebied aan de westkant van Rotterdam, zodanig dat stadsbewoners vanuit huis makkelijk 1,5 uur door een groenzone kunnen wandelen. Uiteraard zou VTV Blijdorp dan onderdeel uitmaken van deze groenzone. Het voorstel werd met nieuwsgierigheid ontvangen.
Vanaf nu vragen wij iedereen op alle social media de hashtag #stadsparkwest te gebruiken, zodat de gemeente er straks niet meer omheen kan.
Lees er meer over op de website.

Meer interactie met de wijk

Wij zijn heel blij met de leden die gehoor gegeven hebben aan onze oproep om mee te denken en te werken aan de positionering van VTV Blijdorp. Dat is nodig richting gemeente en de wijk. De initiatieven en achtergrondinformatie kun je vinden op onze site.
In oktober hebben wij ook meegedaan aan de Sociale Straat in Overschie. Daarvoor zijn flyers en posters ontwikkeld. Het is voor onze vereniging belangrijk ons in de toekomst tijdens het tuinseizoen meer open te stellen. De exacte uitwerking volgt zodra de vraag of de actie actueel is, maar wij hebben alvast wat voorstellen in onze ‘etalage’ gezet. Kijk daarvoor op de website.

Effectiever benutten van de tuinbeurten en andere inzet van leden

Eind november hebben wij van de commissie die kijkt naar de tuinbeurten en de inzet van de leden een uitvoerig verslag gekregen van hoe het werk in de vereniging momenteel verdeeld is en hoe dat effectiever zou kunnen. Met de Groencommissie, de Technische commissie, de Keukencommissie en de Winkelcommissie kijken wij nu naar een betere verdeling. Denk bijvoorbeeld aan een vermindering van de winkelbezetting in rustige tijden: niet twee, maar één persoon. Of aan de inzet van alle fitte leden voor fysieke klussen en de minder fitte of oudere leden voor minder zware klussen. Dat zou dan wel een herverdeling van taken en commissies betekenen. Wij gaan komend jaar ook technische klussen opnemen in de tuinbeurten.
Verder wordt ook gekeken naar de leeftijd: kunnen wij bijvoorbeeld leden die ouder dan 70 zijn vragen om zich wel in te zetten, maar dan bijvoorbeeld vier keer per jaar en voor taken die minder intensief zijn? Voor zo’n voorstel is uiteraard eerst instemming van de ALV nodig.

Begroting 2022 wordt aan gewerkt

Ook in 2021 hebben de coronamaatregelen effect gehad op onze inkomsten. De kantine is natuurlijk een tijdje dicht geweest. En de verkoop van tuinen is minimaal geweest, die zijn ook altijd een bron van inkomsten. Wij zijn momenteel bezig met het verzamelen van de informatie over het afgelopen jaar en voor de begroting van 2022. De begroting en de jaarcijfers zullen wij uiteraard voorleggen in de eerstvolgende ALV. Mocht echter deze maand blijken dat er een wijziging van de contributie nodig is, dan is eerst instemming van de leden nodig in een ALV.

Bouwwerkzaamheden in park

Onlangs is gestart met de bouwwerkzaamheden van ‘Landgoed De Hoven’, drie appartementencomplexen in het park naast het complex. Die complexen stonden al in het bestemmingsplan van zo’n 15 jaar geleden, dus het is geen verrassing. https://landgoeddehoven.nl/.

Voorzieningen gesloten tot begin maart – uitzondering op 8 januari

Het milieupark, het verenigingsgebouw en de winkel zijn gesloten tot begin maart als de tuinbeurten weer starten. De planning hiervoor komt in februari. In maart beginnen ook weer de spreekuren van het bestuur. Als extra service zal op zaterdag 8 januari het milieupark en de winkel tijdens de gebruikelijke tijden open zijn, behalve als het slecht weer is.
Gezien de situatie rond de coronamaatregelen verwachten wij dat ook dit jaar de nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden.

Tref nu al wintervoorbereidingen

Op het complex heeft het al gevroren. Wij hopen dan ook dat iedereen voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en voor zover mogelijk het water heeft afgesloten. Ook bij -1 graad vorst blijken er leidingen te knappen – en die temperatuur hebben wij zeker al gehad op de tuin (waar het vaak kouder is dan in de stad). Lees de tips op de website.
Hou er rekening mee dat zodra er meerdere dagen matige vorst voorspeld wordt, het water afgesloten wordt tot ca. begin maart als de tuinbeurten weer starten. Er bestaat ook een kans dat wij sowieso het water gaan afsluiten om de Technische commissie de gelegenheid te geven te werken aan de waterputten. Uiteraard sturen wij dan vantevoren een nieuwsflits hierover.