Nieuw maaibeleid, korte geschiedenis

In het voorjaar van 2021 is de hele grasstrook een keer kort gemaaid en afgeharkt. Dit was zoals het in voorgaande jaren in de tuinbeurten om de paar weken gebeurde.

Daarna gingen we over op het nieuwe maaibeleid, voor de biodiversiteit op ons complex. Planten die hier van nature kunnen voorkomen, zullen de kans krijgen te groeien en te bloeien. Er zal hier dus veel minder worden gemaaid. Slechts 2 keer per jaar. Minder maaien betekent ook minder werk in de tuinbeurten, een niet onbelangrijk voordeel.

Zie voor de vorige versie De berm langs de Wilgenlaan (mei 2022)

Maaibeurten juni/juli 2022

Maaidata in 2022: 4 juni deel één, 25 juni deel twee en tenslotte op 16 juli deel drie, in de tuinbeurten, met de accumaaier van de vereniging.

De ratelaar was in deel één nog niet uitgebloeid, in de delen twee en drie min of meer wel. Er is rijp zaad verzameld, voor uitzaai na het maaien in het najaar. Het is een eenjarige plant die zichzelf moet/kan uitzaaien. Het loof van de vogelmelk, krokussen en kievitsbloemen was afgestorven. Loof van bolgewassen moet zijn afgestorven vóór het maaien. Door middel van het groene blad maakt de plant namelijk energie voor de bollen, zodat die volgend jaar weer bloeien.

Door de drie weken tussenruimte kunnen planten weer door groeien. Als dit elk jaar zo gebeurt (= bestendig beheer), stellen planten zich er op in en bloeien vroeger of later, naar gelang het maairegime.

Maaibeurten oktober/november 2022

Op 15 oktober maaien deel één, 5 november deel twee en 26 november deel drie.

Steeds zullen enkele stukjes niet worden gemaaid. De begroeiing blijft daar overstaan t.b.v. insecten die erin leven (en hun eitjes, larven, poppen) en de planten zelf die dan nog zaden blijven houden. Kort na elke maaibeurt zullen in elk deel zaden van graslandplanten worden gezaaid en krokusbollen worden geplant.

Laatst gemaaide stuk Wilgenlaan

Laatst gemaaide stuk Wilgenlaan

Voortzetting beheer

Op grond van de waargenomen soorten en de matige groei van het gras is geconcludeerd dat de voedselrijkdom slechts matig voedselrijk is. Twee keer maaien zal waarschijnlijk de komende jaren ook voldoende zijn.

Aandachtpunten

  • In najaar 2022 uitzaaien zaad van ratelaar, margriet, en klaver, aan te schaffen zaad van inheemse oorsprong en biologisch gekweekt. Aanplanten jonge plantjes van scherpe boterbloem.
  • Storende en te ruige of te overwoekerende planten (die er slechts weinig staan) blijven uittrekken, zoals brandnetel (beperkt handhaven als waardplant voor diverse vlindersoorten), distels (speerdistel mag wel een enkele), schijnaardbei, Jacobs kruiskruid, guldenroede, ridderzuring. Bodem hierbij zo weinig mogelijk verstoren.
  • Niet of zo weinig mogelijk spitten en harken.
  • Regelmatig inventariseren van de kruidachtige planten, ook de grassen op naam proberen te brengen. Zijn er grassoorten uit het ingezaaide mengsel te zien? Iemand vragen de ongewervelden te inventariseren.
  • Regelmatig verslag uitbrengen aan de leden, o.a. op de website/in de Groene Blijdorper.

Groencommissie, november 2022