Van de Groencommissie

Tijdens de tuinbeurten en ook op de paden horen we over het groenonderhoud van het complex regelmatig: waarom moet dat zo, waarom moet die struik nu gesnoeid worden, mogen die mooie gele bloemetjes niet blijven staan, mag die boom niet weg, moet dat gras niet korter, kan het niet wat minder, enz., enz.

Kiezen voor een bepaalde manier van onderhoud

Alles kan anders, zeker, maar de keuze voor een bepaald soort onderhoud en werkwijze moet de Groencommissie nu eenmaal maken. Je kunt niet de ene week iets zaaien of aanplanten en het de volgende week laten wegschoffelen of een struik in het verkeerde seizoen laten snoeien of te erg woekerende planten laten staan. Dat geeft op korte of langere termijn problemen én vervolgens veel meer werk en ook meer kosten!

Het komt dus voor dat op het oog mooie planten toch moeten worden uitgetrokken. Omdat deze soort te sterk uitzaaien en dan volgend jaar niet meer in de hand te houden zijn. Of zoveel ondergrondse wortelstokken ontwikkelen dat ze geen ruimte meer laten voor andere planten. Dat lijkt drastisch of jammer, maar geeft wel ruimte voor de gewenste planten en behoud van diversiteit.

We letten altijd op afwisseling en op bloei van diverse plantensoorten in de verschillende seizoenen. Mooi voor de menselijke bewoners en bezoekers, maar ook voor de dierlijke, zoals vogels, vlinders en bijen. Die hebben jaarrond voedsel nodig (nectar, stuifmeel, zaden, vruchten) en plekken om te slapen, te overwinteren en te nestelen.
Bomen en struiken, vaste en andere planten, bolgewassen, een strooisellaag, liggend en staand dood hout bieden dat allemaal, elk op hun eigen wijze.

blank

Dat betekent een planning maken

De Groencommissie maakt een meerjarenplanning en een jaarplanning. De taken (meer dan 200) staan in een online interactieve todolijst. De todolijst wordt wekelijks geactualiseerd. De ploegleiders, die op zaterdagochtenden de tuinbeurt-doende leden aansturen, raadplegen deze lijst en laten dat werk doen. Er staat ook in het kort beschreven hoe en waarmee het gedaan moet of kan worden.
Op die manier proberen we continuïteit in het onderhoud te creëren. Natuurlijk niet op elke plek hetzelfde soort onderhoud, maar wel op die plek handhaving van een bepaald soort beheer en onderhoud (= bestendig beheer). Dit levert een mooi en afwisselend biodivers complex op, en op den duur ook minder werk.

Kennis en ervaring

De leden van de Groencommissie (Sannetje, Lenie, Ria, Wilco) hebben kennis van en ervaring op bepaalde gebieden van natuur- c.q. tuinbeheer en -onderhoud. Zij hebben dit opgedaan tijdens hun opleidingen biologie, ecologisch hovenier, milieukunde, tuinontwerp, landschapsinrichting en -onderhoud, vogelvriendelijke en insectvriendelijke tuinen ontwikkelen, leren composteren. Niet alleen studie, maar ook praktijkervaring, hier en elders.

Op deze website staan artikelen over de diverse plekken van het complex, met uitleg over het groenonderhoud. Zie bv.

• De tuin van…
De tuin van iedereen. Over de diverse algemene tuinen, een korte beschrijving en het onderhoud in de tuinbeurten.

• Gespot flora en fauna
VTV’s lastige onkruiden (deel 1)
Beheer en onderhoud van de Bostuin
Biologische bloembollen
Verwilderings-bollen
Onkruid bestrijden in gras
Het bermpje aan de Zonnelaan

• Tuintips
VTV’s Vreselijkste Volkstuinverpesters (Onkruid deel 2)
De berm langs de Wilgenlaan, half mei 2022
Over takkenrillen en houtstapels
Plantaardige gewasbescherming
Hoe zorgen wij ervoor dat tuinafval goed composteert?

• Onkruiden
Kijk wat je van pas komt!

Tijdens de tuinbeurten, korte cursussen en workshops komt het hoe en waarom van het onderhoud ook aan de orde.
Vragen over het beheer en het onderhoud van ons complex en van jouw tuin kun je ons altijd stellen.
Tijdens de tuinbeurten, op de paden en via een e-mail aan [email protected]